Η σύγχρονη τεχνολογία της τρισδιάστατης υπερηχογραφίας και η χρήση επιπλέον τεχνολογικών μέσων, όπως πχ η τεχνική Doppler και η ελαστογραφία, προσφέρουν έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση σε πολλούς τομείς της Γυναικολογίας και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ασθενών με Πολυκυστικές Ωοθήκες, Ινομυώματα, Υπογονιμότητα και Κακοήθη νόσο.

Υπογονιμότητα
Σύμφωνα με διεθνείς επιστημονικές μελέτες, 1 στα 6 ζευγάρια πάσχει από υπογονιμότητα, με την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους να εξαρτάται από τη διαθέσιμη τεχνολογία, κάνοντας κάθε εξέλιξη πολύτιμη για την βέλτιστη και εξατομικευμένη διαχείρισή τους. Ο συνδυασμός της τρισδιάστατης υπερηχογραφίας με τη λειτουργία Doppler έχει συνεισφέρει σημαντικά στη βελτίωση της επιστημονικής γνώσης σχετικά με ανατομικές και λειτουργικές παραμέτρους (πχ αιματική ροή) των ασθενών και στην βέλτιστη αξιολόγησή τους. Η μήτρα, το ενδομήτριο, ο τράχηλος, οι ωοθήκες και οι σάλπιγγες (με την εφαρμογή της Υστερο-Υπερηχο-Σαλπιγγογραφίας) μελετώνται με ύψιστη αξιοπιστία, γεγονός που συντελεί στη βελτίωση της ασφάλειας και επιτυχίας της θεραπείας.

Επιπλέον, η αυτόματη μέτρηση του αριθμού και του μεγέθους των ωοθυλακίων κατά το στάδιο της φαρμακευτικής διέγερσης των ωοθηκών και η αντικειμενική μέτρηση και αξιολόγηση της αιμάτωσης της ωοθήκης αποτελούν σημαντικές παραμέτρους της εξέτασης, οι οποίες διαφαίνεται ότι θα συνεισφέρουν στην επιπλέον βελτίωση της ιατρικής αντιμετώπισης.

Τέλος, με τη σύγχρονη τεχνολογία των υπερήχων, πραγματοποιείται αξιόπιστη αξιολόγηση των διαστάσεων του ενδομητρίου σε συνδυασμό με παραμέτρους αιμάτωσης, και εξετάζεται η υποδεκτικότητά του πριν από την εμφύτευση του εμβρύου. Εάν οι παραπάνω παράμετροι είναι ευνοϊκές, σύμφωνα με διεθνείς επιστημονικές μελέτες, σχετίζονται με υψηλότερα ποσοστά εγκυμοσύνης.

Συμπερασματικά, τα τελευταία χρόνια τα ποσοστά επιτυχίας της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής έχουν αυξηθεί σημαντικά με ταυτόχρονη σημαντική μείωση των επιπλοκών από τις θεραπείες γονιμότητας, ένα επίτευγμα της Ιατρικής επιστήμης στο οποίο η σύγχρονη τεχνολογία των υπερήχων έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο.

Πολυκυστικές ωοθήκες – Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών
Το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών είναι μία συχνή ενδοκρινολογική και μεταβολική πάθηση που παρουσιάζεται στο 10 -15% των γυναικών. Η έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση αλλά και η αξιολόγηση της νόσου αποτελεί τομέα στον οποίο η τρισδιάστατη υπερηχογραφία συνεισφέρει ουσιαστικά.

Ο ρόλος της τρισδιάστατης υπερηχογραφίας στη διάγνωση των Πολυκυστικών Ωοθηκών αποτέλεσε το αντικείμενο πρόσφατης έρευνας της Επιστημονικής μας ομάδας και τα ευρήματά μας δημοσιεύτηκαν και βραβεύτηκαν σε διεθνές επίπεδο. Οι προηγμένες λειτουργίες και οι αυτοματοποιημένοι αλγόριθμοι των σύγχρονων τρισδιάστατων υπερηχογραφικών συστημάτων, προσφέρουν τη δυνατότητα λεπτομερούς απεικόνισης της ωοθήκης, αυτόματης καταμέτρηση των ωοθυλακίων και ταυτόχρονα εκτίμηση της αιματική ροής. Τα παραπάνω ευρήματα προσφέρουν μία πολύτιμη απεικόνιση και αξιολόγηση ανατομικών και παθοφυσιολογικών παραμέτρων, γεγονός που συντελεί καθοριστικά στην βέλτιστη κλινική διαχείριση.

Ινομυώματα
Τα ινομυώματα είναι η συνηθέστερη πάθηση της αναπαραγωγικής ηλικίας και παρουσιάζονται έως και στο 70-80% των γυναικών. Συνήθη συμπτώματα που προκαλούν τα ινομυώματα περιλαμβάνουν πόνο, αιμορραγία, πιεστικά φαινόμενα και υπογονιμότητα. Ανάλογα με την περίπτωση, υπάρχει πληθώρα θεραπευτικών επιλογών για τα συμπτωματικά ή/και ευμεγέθη ινομυώματα. Τα τελευταία χρόνια δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στις Ελάχιστα Επεμβατικές Λύσεις (Minimally Invasive Solutions) που περιλαμβάνουν τη Λαπαροσκόπηση, την Υστεροσκόπηση, τη Ρομποτική Χειρουργική, τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων και τη φαρμακευτική αντιμετώπιση.

Για την εξατομικευμένη επιλογή της κατάλληλης θεραπείας, η ακριβής διάγνωση, η εκτίμηση και η αξιολόγηση των ινομυωμάτων σε ανατομικό και παθοφυσιολογικό επίπεδο είναι καθοριστική και στον τομέα αυτόν η τρισδιάστατη υπερηχογραφία έχει συνεισφέρει σημαντικά. Η τρισδιάστατη υπερηχογραφία προσφέρει τη δυνατότητα αξιόπιστης μέτρησης του αριθμού, των διαστάσεων και του όγκου των ινομυωμάτων, μία σημαντική εξέλιξη στην υπερηχογραφία, τη διάκριση της σύστασής τους (ελαστογραφία) και την εκτίμηση της αιματικής ροής (λειτουργία Doppler). Με βάση όλες αυτές τις παραμέτρους επιτυγχάνεται ακριβής και εξατομικευμένη διάγνωση και αντιμετώπιση αυτής της συχνής πάθησης.

Γυναικολογική Ογκολογία
H τρισδιάστατη υπερηχογραφία βρίσκει εφαρμογή και στον τομέα της γυναικολογικής ογκολογίας, όπου μπορεί να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά στη διάγνωση του καρκίνου του ενδομητρίου, των ωοθηκών, των σαλπίγγων και του τραχήλου τη μήτρας. Η Επιστημονική μας ομάδα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη εφαρμογή της μεθόδου στη Γυναικολογική Ογκολογία και το επιστημονικό μας έργο έχει δημοσιευτεί σε ιατρικά περιοδικά διεθνούς εμβέλειας.

Ο καρκίνος του ενδομητρίου αποτελεί τη συχνότερη γυναικολογική κακοήθεια. Τα πλεονεκτήματα που προσφέρονται από την τρισδιάστατη υπερηχογραφία και τη λειτουργία Doppler στην ακριβέστερη διάγνωση συνεισφέρουν σημαντικά στην έγκαιρη θεραπεία και προσφέρουν ευνοϊκότερη πρόγνωση στις ασθενείς μας.

Συμπέρασμα
Η τρισδιάστατη υπερηχογραφία αποτελεί την πλέον σύγχρονη τεχνολογική εξέλιξη στον τομέα της απεικονιστικής διάγνωσης, με ιδιαίτερη εφαρμογή στην Γυναικολογία.

Η κτήση και η συντήρηση του εξοπλισμού καθώς και η ανάγκη συνεχούς εκπαίδευσης του εξειδικευμένου Γυναικολόγου απαιτούν υψηλό οικονομικό κόστος, καθιστώντας, προς το παρόν, τη διαθεσιμότητα της τρισδιάστατης υπερηχογραφίας σχετικά περιορισμένη.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία αλλά και την εμπειρία της ομάδας μας, τα διαγνωστικά πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι επιστημονικά τεκμηριωμένα και επιβεβαιώνουν την αξία της στην κλινική πράξη.