Με αφορμή την πρόσφατη διάκριση του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας στα Healthcare Business Awards, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΙΦΕΤ, Γιάννης Σωτηρίου, μιλάει στο Hellenic Medical Review για τη δράση και τους στόχους του Ινστιτούτου.

Tο Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας τιμήθηκε με δύο βραβεία στη φετινή εκδήλωση απονομής των Healthcare Business Awards. Το ένα αφορούσε τις δράσεις του ΙΦΕΤ στην αντιμετώπιση της COVID-19 (Preparation & Emergency Response), ενώ το δεύτερο ήταν στην κατηγορία Εθνική/Περιφερειακή Πρωτοβουλία για την Υγεία. Τι σημαίνουν για το Ινστιτούτο οι παραπάνω διακρίσεις;

Κάθε διάκριση που καταφέρνουμε να πετύχουμε είναι ιδιαίτερα σημαντική. Πόσο μάλλον όταν αφορά στην τόσο απαιτητική περίοδο της πανδημίας. Αισθανόμαστε μεγάλη τιμή για την αναγνώριση της προσπάθειας που κατέβαλε συνολικά το Ινστιτούτο, αλλά και κάθε εργαζόμενος μεμονωμένα. Για εμάς τα δύο αυτά βραβεία επιβεβαίωσαν την αναγνώριση της σημασίας των δράσεων εθνικής εμβέλειας του ΙΦΕΤ για τη στήριξη της Υγείας, την πρόληψη, αλλά και την γενικότερη αντιμετώπιση και διαχείριση της πανδημίας.

Θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό το θεσμό των Healthcare Business Awards για την ανάδειξη, τόσο των καινοτόμων δράσεων, των βέλτιστων πρακτικών και των νέων συνεργειών του κλάδου, όσο και για την ανάδειξη των πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών Υγείας.

Παρά τις επιπτώσεις του Covid-19 στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, το ΙΦΕΤ στήριξε ουσιαστικά την εθνική προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας εξασφαλίζοντας τη βασική νοσοκομειακή θεραπεία ρεμδεσιβίρης, τον απαραίτητο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό για τη λειτουργία των ΜΕΘ/ΜΑΦ, αλλά και τα απαραίτητα υλικά για την ομαλή και έγκαιρη διεξαγωγή του Εθνικού εμβολιαστικού προγράμματος.

Στόχος μας διαχρονικά παραμένει η προάσπιση της δημόσιας Υγείας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών σε κάθε ανάγκη τους και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Με ποιες δράσεις το ΙΦΕΤ στήριξε την εθνική προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας;

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου το ΙΦΕΤ κλήθηκε να στηρίξει την εθνική προσπάθεια σε πάρα πολλές περιπτώσεις, καταφέρνοντας ωστόσο να κινηθεί με ευελιξία, κάτω από πραγματικά έκτακτες συνθήκες. Από τον Οκτώβριο του 2020 το ΙΦΕΤ είχε οριστεί από το κράτος ως ο εκτελεστικός ανάδοχος για την εκτέλεση των κοινών ευρωπαϊκών προμηθειών.

Στο ανωτέρω πλαίσιο εμπίπτει και η διαχείριση της ρεμδεσιβίρης, της βασικότερης θεραπείας αντιμετώπισης των ασθενών που νοσηλεύτηκαν με covid. Η δυσκολία διαχείρισης της πρωτόγνωρης αυτής κατάστασης μας ώθησε στο να δημιουργήσουμε μία στενή ομάδα εργασίας στην οποία συμμετείχε το Υπουργείο Υγείας, το ΙΦΕΤ και η παράγωγος εταιρεία.

Δημιουργήσαμε ένα μοντέλο προβλεψιμότητας, αντλώντας από τα νοσοκομεία αναφοράς, σε εβδομαδιαία βάση, τα διαθέσιμα αποθέματα και τις εισαγωγές των ασθενών, σε συνδυασμό πάντα με τα ημερήσια στοιχεία του ΕΟΠΥ για την εξέλιξη της πανδημίας. Αν και δεν υπήρχε ένα ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα για τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, με επιμονή και συνεργασία, αποδείξαμε πως ακόμη και χωρίς τεχνολογίες αιχμής, μπορείς να χτίσεις απαιτητικά μοντέλα διαχείρισης.

Έτσι καταφέραμε να διασφαλίσουμε την επάρκεια και παράλληλα να έχουμε μία πραγματική εικόνα των αποθεμάτων, οδηγώντας μάλιστα το Υπουργείο Υγείας, το καλοκαίρι του 2021, σε μια ανακατανομή αποθεμάτων ρεμδεσιβίρης μεταξύ των νοσοκομείων. Πλέον έχουμε διαθέσει περισσότερες από 700.000 δόσεις ρεμδεσιβίρης, εξασφαλίζοντας τη θεραπεία σε περισσότερους από 120.00 ασθενείς.

Εκτός από τη ρεμδεσιβίρη, το ΙΦΕΤ αποτέλεσε, όπως ανέφερα και παραπάνω, τον εκτελεστικό ανάδοχο και για υλικά όπως σύριγγες και βελόνες, κουτιά μεταφοράς εμβολίων, θερμόμετρα, ψυγεία και άλλα απαραίτητα για την έναρξη και την ομαλή εξέλιξη του εμβολιασμού.

Τέλος, διαχειριστήκαμε σημαντικό μέρος του εξοπλισμού των ΜΕΘ / ΜΑΦ καθώς και τις χρηματικές δωρεές που πραγματοποιήθηκαν για τον σκοπό αυτό κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Πώς το ΙΦΕΤ διευκολύνει την πρόσβαση των ασθενών σε νέες καινοτόμες θεραπείες;

Εξ’αρχής εστιάσαμε στρατηγικά στη διευκόλυνση της πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες, ιδίως όσον αφορά σε σπάνιες παθήσεις. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι σπάνιες παθήσεις θέτουν μεγάλες προκλήσεις, τόσο ιατρικές όσο και οικονομικές, στους ασθενείς, στο οικογενειακό τους περιβάλλον, στις τοπικές κοινότητες και στο γενικότερο υγειονομικό οικοσύστημα. Εστιάζω στις σπάνιες παθήσεις που έχουν άρρηκτη σχέση με τις καινοτόμες θεραπείες, καθώς ο μικρός σχετικά αριθμός ασθενών, η πολυπλοκότητα της διάγνωσης, καθώς και το κόστος ανάπτυξης θεραπειών για μια σπάνια νόσο διαμορφώνουν συνθήκες που απαιτούν ευελιξία στην αντιμετώπισή τους. Όλες οι παραπάνω προκλήσεις, μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο συλλογικά, με το σχεδιασμό σφαιρικών λύσεων, ώστε να επιταχύνουν την πρόσβαση των ασθενών σε νέες καινοτόμες θεραπείες. Στη νέα στρατηγική του ΙΦΕΤ έχουμε θέσει ως προτεραιότητα την ανάπτυξη συμπράξεων με φορείς και ερευνητικά ιδρύματα, με στόχο τη στήριξη της καινοτομίας και την ανάπτυξη εξατομικευμένων λύσεων. Εδώ και 30 χρόνια, ο αυτοχρημαδοτούμενος οργανισμός του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας στοχεύει στην άμεση κάλυψη των Ελλήνων ασθενών για όσο διάστημα διατηρείται μια έλλειψη φαρμάκου στην αγορά, καθώς και στη διαπραγμάτευση της χαμηλότερης δυνατής τιμής για την μείωση της συνολικής δημόσιας δαπάνης. Εξασφαλίζουμε στους Έλληνες ασθενείς πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες διακινώντας περισσότερα από 800 σκευάσματα που καλύπτουν ολόκληρο το εύρος του συστήματος Υγείας, από τα φαρμακεία του ΕΟΠΠΥ, τα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, μέχρι τις φαρμακαποθήκες και τα ιδιωτικά φαρμακεία, πάντα σε στενή συνεργασία με τον ΕΟΦ, τον ΕΟΠΠΥ και το Υπουργείο Υγείας.

Ποια η πορεία του του ψηφιακού μετασχηματισμού του ΙΦΕΤ και ποια τα επόμενα βήματα;

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Ινστιτούτου αποτέλεσε έναν εκ των τριών βασικών πυλώνων της τριετούς στρατηγικής μας για την επίτευξη ενός συνολικότερου πλάνου εκσυγχρονισμού. Εδώ αξίζει να αναφέρω ότι οι υπόλοιποι δυο κύριοι πυλώνες της στρατηγικής μας αφορούν στην οικονομική εξυγίανση και εξασφάλιση υψηλής ρευστότητας, καθώς και την ανάπτυξη νέων καινοτόμων λύσεων στον ευρύτερο τομέα της ελεγχόμενης πρόσβασης.

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού, το σημαντικότερο εμπόδιο που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε, ήταν ότι δεν υπήρχαν πραγματικά ψηφιοποιημένα δεδομένα. Εστιάσαμε λοιπόν εξαρχής στην ευρεία χρήση πληροφοριακών συστημάτων, με εφαρμογή σε εσωτερικές διαδικασίες, στην εξυπηρέτηση των πελατών μας, αλλά και στη γενικότερη ψηφιακή υποδομή και ασφάλεια της εταιρείας.

Καταφέραμε ήδη να ψηφιοποιήσουμε τη διαδικασία με την οποία οι παραγγελίες λειτουργούν εσωτερικά, από το Τμήμα Πωλήσεων προς το Τμήμα Αγορών, ενώ σε εφαρμογή έχει τεθεί και μια νέα πλατφόρμα που μας επιτρέπει να λαμβάνουμε ηλεκτρονικά τις παραγγελίες από τους πελάτες.

Εφαρμόζουμε μια ευρεία σειρά από νέα ψηφιακά εργαλεία, μεταξύ των οποίων αυτοματοποίηση έγκρισης δαπανών, σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης συμβάσεων, λογισμικό διαχείρισης των αδειών του προσωπικού, ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, καθώς και μια ολοκληρωμένη ψηφιακή λύση για τον απομακρυσμένο έλεγχο των συνθηκών θερμοκρασίας και υγρασίας των αποθηκευτικών χώρων και των ψυκτικών μονάδων.

Παράλληλα, δώσαμε έμφαση στη μονάδα του εργαστηρίου, στη μονάδα παραγωγής, δημιουργήσαμε ενιαίο τμήμα προμηθειών και προχωρήσαμε σε σημαντικό αριθμό προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ αλλά και μέσω επικουρικού προσωπικού, ώστε να στηριχθεί με το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό η υλοποίηση του πλάνου μας.

Απώτερος στόχος όλων των ανωτέρω είναι να έχουμε μία πλήρη ψηφιοποίηση όλης της διαδικασίας, από τη στιγμή της παραγγελίας ενός φαρμάκου από τον ασθενή, μέχρι και την στιγμή που θα το παραλάβει. Αυτή η ολοκληρωμένη διαδικασία ιχνηλασιμότητας θα βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους ίδιους τους ασθενείς, θα προσφέρει πλήρη διαφάνεια και θα μας επιτρέψει να ανιχνεύσουμε, με στοιχεία, όπου υπάρχουν κενά και καθυστερήσεις.

Σε ποιο σημείο βρίσκεται η συνεργασία με την Ένωση Ασθενών Ελλάδας για την ανάπτυξη εφαρμογής, που θα δίνει πρόσβαση στον ασθενή ΣΗΠ ώστε να παρακολουθεί real time την παραγγελία του;

Αρχικά, το ΙΦΕΤ επεδίωξε ενεργά τη στενή συνεργασία με την Ένωση Ασθενών Ελλάδος. Μέσα από μια σειρά συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν, αφουγκραστήκαμε την ανάγκη για τη δημιουργία μιας εφαρμογής ιχνηλασιμότητας, καθώς αναγνωρίζουμε ότι η εμπλοκή των ασθενών στην καθολική διαδικασία από τη συνταγογράφηση, έως και την εισαγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων είναι απαραίτητη.

Σήμερα, η εγκαθίδρυση μιας σύγχρονης αλυσίδας επικοινωνίας μεταξύ των φορέων είναι πλέον εφικτή και σε στενή συνεργασία με την Ένωση Ασθενών προχωράμε βήμα – βήμα, στην ανάπτυξη της εφαρμογής που θα δίνει τη δυνατότητα στον ίδιο τον ασθενή να παρακολουθεί real time την παραγγελία του.

Ο συμμετοχικός αυτός σχεδιασμός που προέκυψε μέσω αυτής της στενής συνεργασίας, εξελίσσεται πλέον σε μελέτη μιας νέας εφαρμογής tracking που θα δώσει την πληροφορία που λείπει από τους ασθενείς και θα βελτιώσει ακόμη περισσότερο την πρόσβαση τους στη θεραπεία τους. Τέλος, μια από τις προτάσεις που θέλουμε να πραγματοποιηθεί στο άμεσο μέλλον, είναι η πιλοτική εφαρμογή Γραφείου Ενημέρωσης Ασθενών στο πλαίσιο λειτουργίας του ΙΦΕΤ.