Σύμφωνα με το «Our World in Data» το 45,6% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση ενός εμβολίου COVID-19. Σε όλο τον κόσμο διανεμήθηκαν 6,31 δισ. δόσεις εμβολίων, ενώ διανέμονται σήμερα 26,19 εκατομμύρια δόσεις ημερησίως. Τέλος, και σύμφωνα πάντα με το έγκυρο και αξιόπιστο «Our World in Data», μόνο το 2,3% των ανθρώπων που ζουν σε χώρες χαμηλού εισοδήματος (low-income countries), έχει λάβει μία τουλάχιστον δόση ενός εμβολίου.

Ποσοστά των πολιτών που εμβολιάστηκαν κατά της COVID-19 λοίμωξης σε αναπτυγμένες χώρες – χώρες υψηλού εισοδήματος

Τα αντίστοιχα ποσοστά σε χώρες της ανατολικής Ευρώπης φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. Αξίζει να σημειώσουμε το χαμηλό σχετικά ποσοστό εμβολιασμένων της Ρωσίας, με την έννοια ότι η συγκεκριμένη χώρα είναι από τις πρώτες που παρήγαγαν εμβόλιο για την αντιμετώπιση της Covid-19, ενώ είναι ταυτόχρονα παραγωγός χώρα εμβολίων.

Ποσοστά των πολιτών που εμβολιάστηκαν κατά της Covid-19 σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης

Οι πίνακες του «Our World in Data» που ακολουθούν, δείχνουν το συνολικό αριθμό δόσεων εμβολίων που διανεμήθηκαν σε επιλεγμένες χώρες. Οι δόσεις έχουν μετρηθεί ως μονές δόσεις και γι’ αυτό μπορεί να μην ισοδυναμούν με τον αριθμό των ανθρώπων που εμβολιάστηκαν, αφού ο συνολικός αριθμός εξαρτάται από το συγκεκριμένο δοσολογικό σχήμα του κάθε εμβολίου (π.χ. πολλοί άνθρωποι λαμβάνουν πολλαπλές δόσεις).

Συνολικός αριθμός δόσεων εμβολίων που διανεμήθηκαν σε επιλεγμένες χώρες

Συνολικός αριθμός δόσεων εμβολίων που διανεμήθηκαν σε επιλεγμένες χώρες

Οι επόμενοι 4 πίνακες παρουσιάζουν ενδιαφέρον, αφού δείχνουν τα ποσοστά των πολιτών που εμβολιάστηκαν ανά ηλικιακή κατηγορία. Τα στοιχεία είναι από τέσσερεις επιλεγμένες χώρες, αφού όπως μας ενημερώνει το «Our World in Data», δεν υπάρχουν αντίστοιχα τα στοιχεία αυτά από όλες τις χώρες.

Πίνακας 1: Γαλλία

Τελευταία ενημέρωση από Γαλλία 27 Αυγούστου 2021

Πίνακας 2: Ιταλία

Πίνακας 3: Πορτογαλία

Πίνακας 4: Δανία

Αξίζει ίσως, να συγκρίνουμε τις ίδιες χώρες, που έχουν όμως διαφορετικά ποσοστά εμβολιασμένων ανάλογα με την ηλικία, με τις αντίστοιχες εβδομαδιαίες εισαγωγές στα νοσοκομεία τους, εξαιτίας της Covid-19, τις αντίστοιχες χρονικές περιόδους.

Εβδομαδιαίες εισαγωγές σε νοσοκομεία για Covid-19 ανά εκατ. πληθυσμού

Φαίνεται, «με την πρώτη ματιά», ότι οι δύο χώρες (Πορτογαλία και Δανία) που έχουν εμβολιάσει μεγαλύτερο ποσοστό πολιτών τους άνω των 60 ετών εγκαίρως, να παρουσιάζουν καλύτερη εικόνα, σε σύγκριση με τις άλλες δύο χώρες (Γαλλία και Ιταλία), που έχουν μεγαλύτερο ποσοστό ανεμβολίαστων στις μεγαλύτερες ηλικίες (>60).