Η πανδημία της Covid-19 φαίνεται ότι θα μας απασχολήσει για αρκετό χρονικό διάστημα ακόμα, όπως τουλάχιστον δείχνουν τα στοιχεία που συνδέονται με τα κρούσματα, τη νόσηση, τις εισαγωγές στα νοσοκομεία και τους θανάτους.

Στους επόμενους πίνακες και τα γραφήματα θα παρακολουθήσουμε την πορεία της πανδημίας στις διάφορες χώρες, και όπως πολύ σωστά σημειώνει το «Our World in Data», επειδή οι διαφορές στο μέγεθος του πληθυσμού μεταξύ διαφορετικών χωρών είναι συχνά μεγάλες, είναι καλύτερο να συγκρίνουμε τον αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ανά εκατομμύριο ανθρώπους.

Πίνακας 1: Καθημερινά νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα Covid-19 (ανά 1 εκατομμύριο)

I3 Μαρτίου 2020, II2 Μαρτίου 2020, III5 Μαρτίου 2020, IV3 Μαρτίου 2020, V4 Μαρτίου 2020, VI2 Μαρτίου 2020, VII7 Μαρτίου 2020

Θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη ότι σε χώρες που κάνουν πολύ λίγα τεστ, ο πραγματικός αριθμός των κρουσμάτων μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος από τον αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων που εμφανίζεται εδώ.
Στο γράφημα που ακολουθεί διακρίνεται η εξέλιξη των ημερήσιων νέων κρουσμάτων ανά εκατομμύριο ανθρώπους. Η ταξινόμηση των χωρών γίνεται με βάση τα πλέον πρόσφατα στοιχεία.

Γράφημα 1: Νέα ημερήσια επιβεβαιωμένα κρούσματα ανά εκατομμύριο άτομα

Στο επόμενο γράφημα (Γράφημα 2) μπορούμε να δούμε τα σωρευτικά επιβεβαιωμένα κρούσματα ανά εκατομμύριο άτομα στις χώρες που αναφέρονται στο γράφημα.

Γράφημα 2: Σωρευτικά επιβεβαιωμένα κρούσματα ανά εκατομμύριο άτομα

Στους επόμενους πίνακες παρουσιάζουμε την πορεία των εμβολιασμών σε επιλεγμένες χώρες, ανάμεσα στις οποίες και η χώρα μας, ενώ ταυτόχρονα θα παραθέσουμε από επιλεγμένες χώρες που διαθέτουν ανάλογα στοιχεία τον αριθμό των εισαγωγών στα νοσοκομεία, τον αριθμό των εισαγωγών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και τους θανάτους εξαιτίας της Covid-19.

Γράφημα 3: Ποσοστό % επί του πληθυσμού που έχει εμβολιαστεί

Επειδή δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με τις εισαγωγές στα νοσοκομεία ανά εκατομμύριο ανθρώπους, θεωρήσαμε ότι ήταν καλύτερο να παρουσιάσουμε ένα γράφημα (γράφημα 4) με τις νέες εβδομαδιαίες εισαγωγές στα νοσοκομεία ανάμεσα σε χώρες με ομοειδείς πληθυσμούς, το οποίο περιλαμβάνει χώρες όπως η Ελλάδα, το Βέλγιο, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Νορβηγία και η Δανία. Οι πίνακες βασίζονται στα διαθέσιμα στοιχεία που παρέχονται από τις αντίστοιχες χώρες.

Γράφημα 4: Εβδομαδιαίες νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία λόγω της Covid-19

Στο γράφημα 5 που ακολουθεί, παρατίθενται τα στοιχεία των εισαγωγών στις ΜΕΘ από τις χώρες εκείνες που έχουν αντίστοιχα στοιχεία διαθέσιμα. Οι πίνακες που αφορούν τις εισαγωγές στα νοσοκομεία και τις ΜΕΘ, αναδεικνύουν και την πίεση που δέχονται τα συστήματα υγείας των αντίστοιχων χωρών εξαιτίας της πανδημίας.

Γράφημα 5: Εισαγωγές στις ΜΕΘ ανά εκατομμύριο άτομα λόγω της Covid-19

Τέλος, στους επόμενους πίνακες και γραφήματα που ακολουθούν, παραθέτουμε, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που μας δίνει το έγκυρο «Our Word in Data», τους θανάτους σε επιλεγμένες χώρες. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφορές στο μέγεθος του πληθυσμού μεταξύ των χωρών είναι συχνά μεγάλες και ο αριθμός θανάτων από Covid-19 σε πιο πυκνοκατοικημένες χώρες τείνει να είναι υψηλότερος, το «Our Word in Data» θεωρεί ότι μπορεί να είναι πολύ καλύτερο να συγκρίνεται ο αριθμός των επιβεβαιωμένων θανάτων σε μια χώρα με τον αριθμό των ανθρώπων που ζουν εκεί, ειδικά όταν θέλουμε να κάνουμε σύγκριση μεταξύ των χωρών. Για παράδειγμα, αν 1.000 άνθρωποι πέθαιναν στην Ισλανδία από έναν πληθυσμό περίπου 340.000, αυτό θα είχε πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο από τον ίδιο αριθμό ατόμων που θα πέθαιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες, με πληθυσμό 331 εκατομμύρια. Αυτό το «πρόβλημα» εξομαλύνεται σε μεγάλο βαθμό όταν συγκρίνουμε τους θανάτους ανά εκατομμύριο ανθρώπους του πληθυσμού κάθε χώρας – έτσι λοιπόν στο προηγούμενο παράδειγμα θα ήταν περίπου 3 θάνατοι/εκατομμύριο άτομα στις ΗΠΑ σε σύγκριση με 2.941 θάνατοι/εκατομμύριο ανθρώπους στην Ισλανδία.

Με βάση τα παραπάνω, στους επόμενους πίνακες (Πίνακας 2 και Πίνακας 3), παρουσιάζονται: α) το σύνολο των θανάτων ανά χώρα από την αρχή της πανδημίας και β) οι νέοι ημερήσιοι θάνατοι ανά εκατομμύριο ατόμων.

Πίνακας 2: Σύνολο θανάτων ανά χώρα από την αρχή της πανδημίας

Πίνακας 3: Νέοι θάνατοι ανά εκατομμύριο κατοίκους

I5 Μαρτίου 2020, II2 Μαρτίου 2020, III3 Μαρτίου 2020, IV3 Μαρτίου 2020, V2 Μαρτίου 2020, VI7 Μαρτίου 2020, VII4 Μαρτίου 2020.

Τέλος, στα γραφήματα 6 και 7 που ακολουθούν παρουσιάζουμε: α) την εξέλιξη των νέων επιβεβαιωμένων ημερήσιων θανάτων και β) την εξέλιξη του συνόλου των θανάτων από Covid-19 που αναφέρονται στις αντίστοιχες αναγραφόμενες χώρες, από την αρχή της πανδημίας.

Το «Our Word in Data» μας ενημερώνει ότι υπάρχουν τρία σημεία σχετικά με τους επιβεβαιωμένους αριθμούς θανάτων που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας, τα οποία ισχύουν για όλες τις επί του παρόντος διαθέσιμες διεθνείς πηγές δεδομένων σχετικά με τους θανάτους από Covid-19. Τα τρία σημεία είναι:

  • Ο πραγματικός αριθμός θανάτων από την Covid-19 είναι πιθανό να είναι υψηλότερος από τον αριθμό των επιβεβαιωμένων θανάτων – αυτό οφείλεται σε περιορισμένους ελέγχους και προβλήματα στην απόδοση της αιτίας θανάτου. Η διαφορά μεταξύ των αναφερόμενων επιβεβαιωμένων θανάτων και των πραγματικών θανάτων διαφέρει ανά χώρα.
  • Ο τρόπος με τον οποίο καταγράφονται οι θάνατοι από την Covid-19, μπορεί να διαφέρει ανάμεσα σε διαφορετικές χώρες (π.χ. ορισμένες χώρες μπορεί να μετρούν μόνο τους θανάτους στα νοσοκομεία, ενώ άλλες συμπεριλαμβάνουν επίσης και τους θανάτους στα σπίτια).
  • Οι αριθμοί θανάτων σε μια δεδομένη ημερομηνία δεν δείχνουν απαραίτητα τον αριθμό των νέων θανάτων εκείνη την ημέρα, αλλά τους θανάτους που αναφέρθηκαν εκείνη την ημέρα. Δεδομένου, μάλιστα, ότι οι αναφορές μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από μέρα σε μέρα –ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πραγματική διακύμανση θανάτων– είναι χρήσιμο να λαμβάνουμε υπόψη τον κυλιόμενο μέσο όρο των ημερήσιων μεγεθών εντός μίας εβδομάδας, όπως κάνουμε στον χάρτη και στο γράφημα 9 που ακολουθούν.

Γράφημα 6


Γράφημα 7

Χάρτης εβδομαδιαίων επιβεβαιωμένων θανάτων ανά εκατομμύριο άτομα