Γίνε Συνδρομητής

Το Hellenic Medical Review (HMR) είναι το εκδοτικό βήμα της Boussias στον χώρο της υγείας, έναν χώρο που υπηρετεί με συνέπεια, εγκυρότητα και ήθος εδώ και μια δεκαετία. Ένα σύγχρονο ανεξάρτητο επιστημονικό ιατρικό περιοδικό, που απευθύνεται στην ιατρική κοινότητα, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο του συστήματος υγείας, αλλά και σε όλους τους επαγγελματίες της υγείας που συμμετέχουν και εργάζονται είτε στους δημόσιους φορείς είτε στον ιδιωτικό τομέα (φαρμακευτικές επιχειρήσεις, εταιρείες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, κλπ.), και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία διαμόρφωσης προτάσεων και λήψης αποφάσεων πολιτικών υγείας.

** H συνδρομή στο HMR περιλαμβάνει τόσο την έντυπη όσο και την ψηφιακή μορφή του περιοδικού

Συμπληρώστε τα στοιχεία της αίτησης σας κι η Ομάδα Συνδρομών θα επικοινωνήσει μαζί σας για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.