Ο καρκίνος του προστάτη είναι η κύρια αιτία καρκίνου στους άνδρες παγκοσμίως και η ακτινοθεραπεία είναι μία από τις συνήθεις μορφές θεραπείας. Σε μια πρώτη στο είδος της μετα-ανάλυση, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό The Lancet Oncology, ερευνητές από τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία (UH) και το Πανεπιστήμιο Case Western Reserve University δείχνουν ότι υπάρχει σταθερή βελτίωση της συνολικής επιβίωσης σε άνδρες με καρκίνο του προστάτη ενδιάμεσου και υψηλού κινδύνου με την προσθήκη ορμονοθεραπείας στις θεραπείες ακτινοθεραπείας.

Τα τελευταία 40 χρόνια έχουν διεξαχθεί τυχαιοποιημένες δοκιμές σχετικά με τις επιπτώσεις της προσθήκης ορμονοθεραπείας στις θεραπείες για τον καρκίνο του προστάτη. Ενώ αυτές οι μελέτες δείχνουν μεμονωμένα το όφελος της ορμονοθεραπείας, υπάρχουν ασυνέπειες ως προς τον χρόνο και τη διάρκεια των συστάσεων θεραπείας.

Η ερευνητική ομάδα έθεσε ως στόχο τη διεξαγωγή μιας πρώτης στο είδος της ολοκληρωμένης ανάλυσης, συλλέγοντας ατομικά δεδομένα ασθενών από κάθε τυχαιοποιημένη δοκιμή που διεξήχθη σε όλο τον κόσμο, και πραγματοποίησε μια μετα-ανάλυση των επιπτώσεων των διαφόρων στρατηγικών εντατικοποίησης της θεραπείας με τη χρήση ορμονοθεραπείας με ακτινοθεραπεία για τον εντοπισμένο καρκίνο του προστάτη.

Στόχος της έρευνας ήταν η καλύτερη εξατομίκευση της θεραπείας για τους ασθενείς με καρκίνο του προστάτη, παρέχοντας τις πιο ακριβείς εκτιμήσεις για το όφελος της ορμονοθεραπείας. Από τη μελέτη προκύπτουν τα εξής δεδομένα:

  1. Οι άνδρες με καρκίνο του προστάτη ενδιάμεσου και υψηλού κινδύνου έχουν αυξημένο ποσοστό επιβίωσης από την προσθήκη ορμονοθεραπείας στην ακτινοθεραπεία.
  2. Το ποσοστό επιβίωσης σε άνδρες με καρκίνο του προστάτη βελτιώνεται με την παράταση της επικουρικής ορμονοθεραπείας στην ακτινοθεραπεία.
  3. Η παράταση της νεοεπικουρικής ορμονοθεραπείας πριν από την ακτινοθεραπεία δεν ωφέλησε τους άνδρες σε κανένα αποτέλεσμα που μετρήθηκε.