Στην 4η ετήσια έκθεση προόδου για το Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης για Υγεία και Ευημερία για Όλους (SDG3GAP) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αναφέρεται τι λειτούργησε και τι όχι από το 2019 που ξεκίνησε η πρωτοβουλία.

Όπως επισημαίνεται, ακόμη και πριν από την πανδημία Covid-19, ο κόσμος δεν είχε επιτύχει να φθάσει κανέναν από τους σημαντικούς δείκτες που σχετίζονται με την υγεία. Τώρα, βρίσκεται ακόμα πιο πίσω και πολλές χώρες αντιμετωπίζουν μια σειρά κρίσεων υγείας που προέρχονται από τον αντίκτυπο της πανδημίας, την ενεργειακή κρίση, τον πόλεμο, την επισιτιστική ανασφάλεια και την κλιματική αλλαγή.

Το 2019, οι φορείς που υπέγραψαν το SDG3 GAP έθεσαν τρία ενδιάμεσα ορόσημα που στόχευαν να επιτύχουν έως το 2023, τη διεθνή συνεργασία, τη μείωση της επιβάρυνσης για τις φτωχότερες χώρες και τη δέσμευση της κοινωνίας των πολιτών για συνεργασία με την κοινότητα. Αξιολογώντας την πρόοδό τους σε αυτά τα ορόσημα οι εν λόγω φορείς επισημαίνουν ότι το 2023: Υπάρχει καλύτερος συντονισμός μεταξύ των φορέων σε παγκόσμιες, περιφερειακές και εντός των χωρών διαδικασίες, έχει επιτευχθεί εν μέρει μείωση της επιβάρυνση για τις φτωχότερες χώρες, ενώ δεν έχει επιτευχθεί ακόμα συνεργασία με γνώμονα τον κοινό σκοπό.

Ως αποτέλεσμα, η ανθρωπότητα κινείται με βήματα χελώνας, χωρίς καν να πλησιάζει τους στόχους για την παγκόσμια υγεία και με τις ενδιάμεσες κρίσεις η πορεία απόκλισης συνεχίζεται. Δεν είναι υπερβολή να συμπεράνουμε λοιπόν ότι η πανδημία ήταν ένα μεγάλο σοκ, που όμως δεν ήταν αρκετό για να λάβει η ανθρωπότητα τα μαθήματα που πρέπει και έτσι όλοι μαζί οδεύουμε πάνω στον ταλαιπωρημένο μας πλανήτη…μέχρι την επόμενη κρίση.