Στην ενίσχυση της έρευνας για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου εστιάζει η φετινή Παγκόσμια ημέρα έρευνας για τον καρκίνο (24 Σεπτεμβρίου). Ο καρκίνος θα αποτελεί τα επόμενα χρόνια την κυριότερη αιτία θανάτου παγκοσμίως σύμφωνα με τη Διεθνή Επιτροπή Έρευνας για τον καρκίνο (IARC). Τα τελευταία χρόνια υπήρξαν και αρκετές προκλήσεις στη μάχη κατά του καρκίνου, με κυριότερη την πανδημία COVID-19, που επιβράδυνε την ερευνητική προσπάθεια σχεδόν σε όλες τις χώρες του κόσμου.

Όπως τονίζουν στην ειδική αναφορά τους για την ημέρα αυτή οι επιστήμονες του ΕΚΠΑ, πλέον υπολογίζεται ότι το 2030 θα διαγνωσθούν περίπου 21 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις καρκίνου παγκοσμίως και θα καταγραφούν 13 εκατομμύρια θάνατοι. Είναι επομένως επιτακτική ανάγκη να επενδύσουμε στις προσπάθειες πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και αντιμετώπισης της νόσου, ώστε να μειωθεί διεθνώς η ιδιαίτερα μεγάλη επίπτωσή της στη δημόσια υγεία.

Επίσης, κοινή διαπίστωση αποτελεί ότι μόνο η διεθνής συνεργασία, η ενίσχυση της έρευνας, η εξασφάλιση της διάχυσης της ερευνητικής πληροφορίας στο μέγιστο δυνατό βαθμό και η εκπαίδευση νέων βασικών και κλινικών ερευνητών μπορούν να οδηγήσουν στη βέλτιστη αντιμετώπιση του καρκίνου. Ένας από τους τομείς που αποτυπώνουν καλύτερα την συνεργατική αυτή προσπάθεια είναι οι πολυκεντρικές κλινικές μελέτες που αξιολογούν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των νέων φαρμάκων και διεξάγονται ταυτόχρονα σε πολλές χώρες του κόσμου. Και στον τομέα αυτό η Ελλάδα είναι από τις χώρες με ιδιαίτερη συμμετοχή και με διακεκριμένους επιστήμονες, που μπορούν να αξιοποιηθούν.