Η πρόσφατη πανδημία έδειξε τη μεγάλη σημασία της καινοτομίας στην υγεία, καθώς και την ανάγκη να την υποστηρίξουν τα συστήματα υγείας σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, υπάρχει μια σειρά από βασικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν για την υιοθέτηση της καινοτομίας από τα συστήματα αυτά:

1.Περιορισμένοι στους προϋπολογισμούς υγείας 2. Αύξηση της ζήτησης για θεραπείες (οι άνθρωποι ζουν περισσότερα χρόνια, συχνά με πολλαπλές συννοσηρότητες. 3. Τα κενά στον χώρο της υγείας δεν έχουν καλυφθεί και η «πρώτη γραμμή» γιατρών και νοσηλευτών βρίσκεται συνεχώς υπό αυξημένη πίεση, καθώς οι κλινικές απαιτήσεις αυξάνονται. 4.Ο χειρισμός των εμπιστευτικών δεδομένων των ασθενών είναι μια θεμελιώδης απαίτηση για πολλές καινοτομίες που αφορούν την υγεία. 5. Το data sharing, δηλαδή η ανταλλαγή δεδομένων, είναι απαραίτητη για την παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας, τη βελτίωση της εμπειρίας των ασθενών και τη διεξαγωγή έρευνας.

Επίσης, η διαλειτουργικότητα είναι κρίσιμη για τη βελτίωση της ποιότητας, της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της υγειονομικής περίθαλψης. 6. Πρέπει να αντιμετωπιστούν ρυθμιστικά ζητήματα, ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, χρηματοδότησης, επεκτασιμότητας και προμηθειών. 7. Τέλος, η διαφάνεια είναι κορυφαία παράμετρος, αλλά και ουσιαστική πρόκληση για την καινοτομία στην υγεία.

Όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν φυσικά να υπάρξει μια κουλτούρα καινοτομίας από το ίδιο το σύστημα υγείας, καθώς και από όλους τους εμπλεκομένους σε αυτό, καθώς μόνο έτσι θα είναι δυνατό να γίνουν τα απαραίτητα βήματα που θα οδηγήσουν σε μια σύγχρονη και αποτελεσματική υγειονομική περίθαλψη, για όλους τους πολίτες, χωρίς αποκλεισμούς.