Ο καρκίνος των ωοθηκών είναι μια δύσκολα διαγνώσιμη κακοήθεια που συχνά εντοπίζεται σε πιο προχωρημένο στάδιο. Οι θεραπείες για αυτόν τον καρκίνο έχουν αλλάξει ελάχιστα τις τελευταίες δεκαετίες, με τη χειρουργική επέμβαση και τη χημειοθεραπεία να αποτελούν τις πιο συνηθισμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Οι ερευνητές του Moffitt Cancer Center θέλουν να βελτιώσουν την κατανόηση του ανοσοποιητικού περιβάλλοντος στον καρκίνο των ωοθηκών με την ελπίδα να καταστήσουν την ανοσοθεραπεία μια επιλογή για αυτές τις ασθενείς. Σε μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Cancer Cell, αναφέρουν τα βασικά χαρακτηριστικά των ανοσοποιητικών κυττάρων στον καρκίνο των ωοθηκών και προσδιορίζουν κυτταρικούς τύπους σημαντικούς για τη διαμεσολάβηση μιας ανοσολογικής απόκρισης.

Οι ερευνητές του Moffitt, με επικεφαλής τον πρόεδρο του Τμήματος Ανοσολογίας Jose Conejo-Garcia, M.D., Ph.D., θέλησαν να προσδιορίσουν αν ο καρκίνος των ωοθηκών διαθέτει τα κατάλληλα Τ κύτταρα για να ξεκινήσει μια ανοσολογική απόκριση και να χαρακτηρίσουν τις ιδιότητες των Τ κυττάρων που υπάρχουν μέσα στους όγκους του καρκίνου των ωοθηκών. Πραγματοποίησαν μια ολοκληρωμένη ανάλυση δειγμάτων ασθενών με καρκίνο των ωοθηκών σε επίπεδο μεμονωμένου κυττάρου και ιστού. Ανακάλυψαν ότι ο καρκίνος των ωοθηκών είναι ένας ανοσογόνος τύπος όγκου που θα πρέπει να επηρεάζεται από φάρμακα που ενεργοποιούν το ανοσοποιητικό σύστημα- ωστόσο, η ανοσολογική δραστηριότητα έναντι των καρκινικών κυττάρων εξαρτάται από ένα μικρό υποσύνολο ανοσοποιητικών κυττάρων.

Η ερευνητική ομάδα ανέλυσε τους τύπους των Τ-κυττάρων που υπάρχουν στους όγκους των ωοθηκών και ανακάλυψε ότι τα Τ-κύτταρα μνήμης που κατοικούν στους ιστούς, όπως τα Τ-κύτταρα, κάνουν καλύτερη δουλειά στην αναγνώριση των καρκινικών κυττάρων από τα Τ-κύτταρα που κυκλοφορούν και διηθούν τον όγκο. Ανακάλυψαν επίσης ότι τα Τ κύτταρα μνήμης που κατοικούν στον ιστό προκύπτουν από τα κυκλοφορούντα Τ κύτταρα και υφίστανται μια διαδικασία διαφοροποίησης σε ένα βλαστικό κύτταρο μνήμης που κατοικεί στον ιστό και μπορεί να παράγει Τ κύτταρα που στοχεύουν ενεργά τα καρκινικά κύτταρα. Ορισμένα από αυτά τα ενεργά Τ κύτταρα θα διαφοροποιηθούν πιθανώς σε μια εξαντλημένη, αδρανοποιημένη κατάσταση. Οι ερευνητές επιβεβαίωσαν ότι τα βλαστικά κύτταρα μνήμης που κατοικούν στον ιστό είναι σημαντικά για την ανοσολογική δραστηριότητα κατά του όγκου, αποδεικνύοντας ότι υψηλοί αριθμοί τους σχετίζονται με τη βελτίωση της επιβίωσης των ασθενών με καρκίνο των ωοθηκών.

Είναι ενδιαφέρον ότι ορισμένα από αυτά τα λεμφοκύτταρα παρουσιάζουν χαρακτηριστικά της τρωγοκυττάρωσης, μιας διαδικασίας κατά την οποία τα Τ κύτταρα καταλαμβάνουν ένα κομμάτι της μεμβράνης των καρκινικών κυττάρων-στόχων. Μια πορεία διαφοροποίησης των Τ-κυττάρων μνήμης που κατοικούν στους ιστούς από τη βλαστικότητα έως τη μη αναστρέψιμη εξάντληση, σε συνδυασμό με ενδείξεις τρωγοκυτταρικής δραστηριότητας, προσδιορίζει τα Τ-κύτταρα που είναι πραγματικά σημαντικά για τον προσδιορισμό της έκβασης των ασθενών με καρκίνο των ωοθηκών.

Τα αποτελέσματα αυτά καταδεικνύουν ότι ο καρκίνος των ωοθηκών, παρά την αντίσταση στις υπάρχουσες ανοσοθεραπείες, είναι πράγματι μια ανοσογενής ασθένεια και παρέχουν έναν οδικό χάρτη για τον σχεδιασμό βελτιωμένων επιλογών ανοσοθεραπείας, οι οποίες θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και σε άλλους όγκους με παρόμοιο μεταλλακτικό φορτίο.