Κατά την κλινική φροντίδα των ατόμων με HIV διάφοροι τύποι κυττάρων του αίματος καταμετρώνται τακτικά για την αξιολόγηση του ανοσοποιητικού συστήματος, μεταξύ των οποίων τα κύτταρα CD4+ ή βοηθητικά κύτταρα Τ και τα κύτταρα CD8+ ή κυτταροτοξικά Τ.

Αυτοί οι τύποι λευκών αιμοσφαιρίων συνεργάζονται για την απομάκρυνση των λοιμώξεων και την πρόληψη και τη θανάτωση των καρκινικών κυττάρων. Ενώ η φυσιολογική αναλογία CD4/CD8 είναι περίπου 2:1, αυτή είναι συνήθως χαμηλότερη σε άτομα με HIV.

Μια μεγάλη μελέτη παρατήρησης που δημοσιεύθηκε στο Journal of the National Cancer Institute διαπιστώνει ότι, μεταξύ των ενήλικων ασθενών με HIV, όσοι έχουν χαμηλότερη αναλογία CD4/CD8 έχουν σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου.

Με επικεφαλής ερευνητές του Ιατρικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Vanderbilt, η μελέτη εξέτασε στοιχεία για μια περίοδο 20 ετών από 83.893 ενήλικες ασθενείς με HIV, στους οποίους διαγνώστηκαν 5.628 καρκίνοι.

Η ειδικός σε λοιμώδεις νόσους Jessica Castilho, MD, MPH, η επιδημιολόγος Staci Sudenga, Ph.D., και οι συνεργάτες της διαπίστωσαν ότι, σε σύγκριση με τα άτομα με HIV των οποίων ο λόγος CD4/CD8 ήταν στο ανώτερο τεταρτημόριο (>,80), εκείνοι των οποίων ο λόγος ήταν στο κατώτερο τεταρτημόριο (<,30) είχαν 24% μεγαλύτερο κίνδυνο να διαγνωστούν με καρκίνο τους επόμενους έξι μήνες. Παρόμοια επίπεδα υπερβολικού κινδύνου στο κατώτερο έναντι του ανώτερου τεταρτημορίου παρατηρήθηκαν στους 12, 18 και 24 μήνες πριν από τη διάγνωση του καρκίνου.

Οι τύποι καρκίνου που συσχετίστηκαν πιο έντονα και σταθερά με τον χαμηλό λόγο CD4/CD8 περιλάμβαναν τον καρκίνο του πρωκτού και τον καρκίνο του πνεύμονα, οι οποίοι αποτελούν κύριες αιτίες καρκινικής νοσηρότητας και θνησιμότητας σε ενήλικες με HIV στις ΗΠΑ.