Ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας κατά τη γενική αναισθησία, καθώς διαφορετικά είδη κυττάρων στον φλοιό του εγκεφάλου απλώς αλλάζουν τη δραστηριότητά τους μέχρι την ανάνηψη. Αυτό δείχνει μελέτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο Neuron.

Ειδικότερα, ερευνητές του University of Basel και του Institute of Molecular and Clinical Ophthalmology (IOB), αναφέρουν ότι σε αντίθεση με αυτό που ίσχυε παλαιότερα, ένα συγκεκριμένο είδος κυττάρων του φλοιού, οι πυραμιδικοί νευρώνες στρώματος 5, είχαν αύξηση της δραστηριότητας όταν τα πειραματόζωα εκτέθηκαν σε διάφορες αναισθητικές ουσίες.

Κάθε αναισθητική ουσία προκαλούσε έναν συγκεκριμένο ρυθμό δραστηριότητας στους πυραμιδικούς νευρώνες του στρώματος 5 του φλοιού στον εγκέφαλο, ρυθμός που παρέμενε ίδιος, ανεξαρτήτως της αναισθητικής ουσίας που χρησιμοποιείτο. Ορισμένοι ρυθμοί ήταν πιο αργοί και άλλοι πιο γρήγοροι, ωστόσο το κοινό ήταν η ευθυγράμμιση στη δραστηριότητα.

Σημειώνεται ότι οι πυραμιδικοί νευρώνες του στρώματος 5 χρησιμεύουν ως σημαντικό κέντρο δεδομένων για τον φλοιό και επίσης συνδέουν διάφορες περιοχές του εγκεφάλου μεταξύ τους.

Προηγούμενες έρευνες είχαν δείξει ότι η απώλεια αισθήσεων κατά τη νάρκωση συνδέεται με την αποσύνδεση του φλοιού από τον υπόλοιπο εγκέφαλο, όμως τα αποτελέσματα της νέας έρευνας δείχνουν μηχανισμό μετάβασης σε χαμηλότερη έξοδο πληροφοριών από τον φλοιό κατά την αναισθησία.