Οι άνδρες με υψηλότερη ολική, αλλά και τοπική παχυσαρκία έχουν αυξημένο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο του προστάτη σε σύγκριση με εκείνους με υγιές βάρος, όπως δείχνει πρόσφατη μελέτη που ανακοινώθηκε στο ογκολογικό συνέδριο ECCO 2022. Ως γνωστόν, υπάρχουν ήδη αρκετοί γνωστοί παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο του προστάτη, συμπεριλαμβανομένης της ηλικίας, του οικογενειακού ιστορικού, οι οποίοι παραμένουν μη τροποποιήσιμοι, συνεπώς οι επιστήμονες αναζητούν τους παράγοντες εκείνους που μπορούν να τροποποιηθούν.

Οι ερευνητές πραγματοποίησαν μια μετα-ανάλυση 19 προοπτικών μελετών στις οποίες συμμετείχαν 2,5 εκατομμύρια άνδρες, συμπεριλαμβανομένης μιας προοπτικής ανάλυσης 218.237 ανδρών από τη Biobank του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα κύρια ευρήματα ήταν τα εξής:

Κάθε αύξηση του δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) κατά 5 κιλά αύξανε τον κίνδυνο θνησιμότητας από καρκίνο του προστάτη κατά 10% (HR, 1,10; 95% CI, 1,07-1,12).

Κάθε αύξηση κατά 10 εκατοστά (3,9 ίντσες) στην περίμετρο της μέσης αύξανε τον κίνδυνο θνησιμότητας από καρκίνο του προστάτη κατά 7% (HR, 1,07; 95% CI, 1,03-1,11).

Μια αύξηση 5% στο σωματικό λίπος είχε ως αποτέλεσμα μια μικρή αύξηση 3% στον κίνδυνο θνησιμότητας από καρκίνο του προστάτη (HR, 1,03; 95% CI, 0,96-1,11).

Κάθε αύξηση 0,05 στην αναλογία μέσης προς ισχίο συσχετίστηκε με 6% αύξηση στον κίνδυνο θνησιμότητας από καρκίνο του προστάτη (HR, 1,06; 95% CI, 1,01-1,10).

Υπολογίστηκε ότι μια μείωση κατά 5 μονάδες στο μέσο ΔΜΣ θα μπορούσε να οδηγήσει σε 1300 λιγότερους θανάτους από καρκίνο του προστάτη κάθε χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η επικεφαλής συγγραφέας, Δρ Aurora Perez-Cornago από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, δήλωσε: «Χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να διαπιστωθεί εάν η συσχέτιση οφείλεται σε βιολογικά αίτια ή οφείλεται σε καθυστερήσεις στην ανίχνευση σε άνδρες με υψηλότερη παχυσαρκία. Και στις δύο περιπτώσεις, τα τελευταία μας αποτελέσματα παρέχουν έναν άλλο λόγο για τους άνδρες να προσπαθήσουν να διατηρήσουν ένα υγιές βάρος».