Μια επίκαιρη παρέμβαση και εκστρατεία για τον καρκίνο του πνεύμονα εκπόνησε η Ελληνική Εταιρεία Καρκίνου Πνεύμονα – ΕΛΕKΑΠ. Η καμπάνια με τίτλο «Προσοχή στο κενό», στοχεύει στο να αναδείξει τις μεγάλες κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες που χαρακτηρίζουν τον καρκίνο του πνεύμονα, από την ενημέρωση και την πρόληψη της νόσου, μέχρι τη θεραπεία και την τελική έκβαση των ασθενών με καρκίνο του Πνεύμονα.

Στην Ελλάδα κάθε χρόνο καταγράφονται περίπου 8.500 νέες περιπτώσεις ΚΠ κάθε χρόνο, εκ των οποίων 6.500-7.000 χάνουν τελικά τη μάχη με τη νόσο. Όπως είναι γνωστό, ο κίνδυνος εμφάνισης Καρκίνου του Πνεύμονα είναι 50%-80% συχνότερος σε άτομα με χαμηλότερο εισόδημα και εκπαίδευση, καθώς και από κοινωνικά δυσκολότερες συνθήκες διαβίωσης. Το ποσοστό εξάρτησης από τη νικοτίνη σε άτομα με διαταραχές συμπεριφοράς και ψυχιατρικά νοσήματα είναι 2-3 φορές υψηλότερο από τον γενικό πληθυσμό. Ασθενείς με προχωρημένη νόσο που είναι άστεγοι, έχασαν σε διπλάσιο ποσοστό τα ραντεβού τους, για θεραπεία και εξετάσεις. Στους λόγους για τους οποίους ο καρκίνος του πνεύμονα (ΚΠ) είναι ένα ταξικό νόσημα, με περισσότερες ανισότητες στην ενημέρωση, την πρόληψη, την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και στη θεραπεία από όλους τους άλλους καρκίνους, αναφέρθηκε σε σχετική ενημερωτική εκδήλωση ο πρόεδρος της ΕΛΕΚΑΠ, καθηγητής ογκολογίας στην ιατρική Σχολή Αθηνών, Κωνσταντίνος Συρίγος.

Αναφερόμενος σε στατιστικά στοιχεία που καταδεικνύουν τον ταξικό χαρακτήρα του καρκίνου σημείωσε ότι οι χαμηλότερες οικονομικές τάξεις έχουν 50-80% υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, με το κάπνισμα να εξηγεί μόνο το 40-70% του κινδύνου. «Δεν θα πρέπει να δεχόμαστε την τιμωρητική ιατρική» τόνισε αναφερόμενος στο στίγμα που βιώνουν οι καπνιστές όχι μόνο από τον περίγυρό τους αλλά μερικές φορές και από επαγγελματίες υγείας.

Οι ασθενείς που δεν έχουν ασφαλιστική κάλυψη και πάσχουν από ΚΠ αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται ότι η διάγνωση και η θεραπεία τους γίνονται σε πιο προχωρημένα στάδια της νόσου, μειώνοντας τις πιθανότητες επιτυχούς αντιμετώπισης του Καρκίνου του πνεύμονα.