Τα άτομα άνω των 65 ετών με χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ) σταδίου 4 ήταν πιθανότερο να πεθάνουν πριν να εμφανίσουν νεφρική ανεπάρκεια, γεγονός που υποδηλώνει ότι περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν με ΧΝΝ, παρά άμεσα εξαιτίας της ΧΝΝ, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο ιατρικό περιοδικό Medical Journal of Australia. Ο καθηγητής Matthew Jose, καθηγητής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Τασμανίας και στο Royal Hobart Hospital, και οι συνεργάτες του ανέλυσαν δεδομένα από τη μελέτη Tasmanian Chronic Kidney Disease study, για όλους τους ενήλικες της Τασμανίας που διαγνώστηκαν με περιστατικό χρόνιας νεφρικής νόσου σταδίου 4 μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2004 και της 31ης Δεκεμβρίου 2017. Αναλύθηκαν δεδομένα για συνολικά 6825 ενήλικες (μέση ηλικία 79,3 έτη, SD 11,1 έτη), συμπεριλαμβανομένων 3816 γυναικών (55,9%).

Ο κίνδυνος θανάτου αυξανόταν με την ηλικία – κάτω των 65 ετών: (95% CI, 0,15-0,22)- 65-74 ετών: 0,39 (95 % CI, 0,36-0,42)- 75-84 ετών, 0,56 (95% CI, 0,54-0,58)- 85 ετών και άνω: (95% CI, 0,77-0,80) -ενώ εκείνη της νεφρικής ανεπάρκειας μειώθηκε- κάτω των 65 ετών: 0,39 (95% CI, 0,35-0,43)- 65-74 ετών: 0,12 (95% CI, 0,10-0,14)- 75-84 ετών: 85 ετών και άνω: (95% CI, 0,01-0,02)”, αναφέρει η μελέτη.

Από τη μελέτη μπορούν να εξαχθούν τρία σημαντικά συμπεράσματα: για τα άτομα με ΧΝΝ σταδίου 4, ο 5ετής κίνδυνος νεφρικής ανεπάρκειας μειώνεται με την ηλικία- ο κίνδυνος θανάτου είναι μεγαλύτερος από τον κίνδυνο νεφρικής ανεπάρκειας για τα άτομα άνω των 65 ετών- και οι κίνδυνοι θανάτου και νεφρικής ανεπάρκειας για τα άτομα άνω των 65 ετών είναι ο καθένας μεγαλύτερος για τους άνδρες από ό,τι για τις γυναίκες.