Ένα νέο προκλινικό μοντέλο ποντικών για την αντιμετώπιση της ωχράς κηλίδας, που είναι η κύρια αιτία απώλειας της κεντρικής όρασης σε ηλικιωμένα άτομα, ανέπτυξαν ερευνητές του Weill Cornell Medicine. Το νέο αυτό μοντέλο πιστεύουν ότι θα βοηθήσει στον εντοπισμό νέων θεραπευτικών μεθόδων και φαρμάκων.Τα μοντέλα ποντικιών που είχαν δημιουργηθεί προηγουμένως δεν μιμούνταν επαρκώς τα χαρακτηριστικά της ξηρής ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας (AMD) στον άνθρωπο.

Αντίθετα, το νέο μοντέλο ποντικιών καταδεικνύει τη συσσώρευση λιπαρών εναποθέσεων κάτω από τον αμφιβληστροειδή που ονομάζονται drusen, χαρακτηριστικό γνώρισμα της νόσου.Στο Ινστιτούτο Έρευνας Όρασης Margaret M. Dyson του Weill Cornell Medi-cine οι ερευνητές τροποποίησαν γενετικά το μοντέλο ποντικού εξαλείφοντας ένα γονίδιο που ονομάζεται ενδοκυτταρικό κανάλι χλωριδίου 4 (CLIC4) από τα κύτταρα του ενδοθηλίου της χρωστικής του αμφιβληστροειδούς (RPE).

Αν και το CLIC4 δεν είχε αναγνωριστεί προηγουμένως ως γονίδιο που σχετίζεται με τον κίνδυνο εμφάνισης AMD, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η αφαίρεση του CLIC4 προκάλεσε τις αλλαγές πολλών γονιδίων που σχετίζονται με την ωχρά κηλίδα, δημιουργώντας μια κατάσταση χρόνιου στρες που οδήγησε στην παθολογία που μιμείται την προχωρημένη μορφή της ξηρής AMD.Χρησιμοποιώντας το μοντέλο τους, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι τα λιπίδια που σχηματίζουν το drusen προέρχονταν αρχικά από τα κύτταρα RPE που επενδύουν τον αμφιβληστροειδή και όχι από το αίμα.

Η ανακάλυψη, η οποία αποτελεί έναν νέο θεραπευτικό στόχο για περαιτέρω ανάπτυξη, μπορεί επίσης να εξηγήσει γιατί η θεραπεία των ασθενών με στατίνες που μειώνουν τα επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα δεν έχει αποτελέσει αποτελεσματική προσέγγιση για τη θεραπεία της ξηρής AMD.Οι ερευνητές συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το μοντέλο για να διευκρινίσουν και να προωθήσουν την κατανόηση των διαδικασιών της νόσου της ξηρής AMD. Η έρευνα παρουσιάστηκε Nature Communications.