Δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο British Journal of Cancer ανασκόπηση των Erica di Martino, Lesley Smith, Stephen H. Bradley, Scott Hemphill, Judy Wright, Cristina Renzi, Rebecca Bergin, Jon Emery & Richard D. Neal, η οποία εξετάζει επιδημιολογικά στοιχεία σε ένα εύρος δώδεκα καρκίνων με κριτήρια παραπομπής που σχετίζονται με την ηλικία, για να καθοριστεί εάν η επίπτωσή τους αυξάνεται σε νεότερους ασθενείς. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η συχνότητα του καρκίνου του παχέος εντέρου, του μαστού, του παγκρέατος, των νεφρών και της μήτρας σε νεότερους ανθρώπους αυξάνεται. Αντιθέτως, η συχνότητα του καρκίνου της ουροδόχου κύστης, του λάρυγγα και του πνεύμονα στα νέα άτομα μειώνεται. Αντιφατικά στοιχεία βρέθηκαν για τον καρκίνο του οισοφάγου, του στομάχου και των ωοθηκών και το μυέλωμα.

Πρόκειται για την πρώτη ανασκόπηση που εξετάζει δεκάδες προηγούμενες ανασκοπήσεις επικεντρώθηκαν γενικά σε μεμονωμένους καρκίνους και κυρίως σε καρκίνους με εκτεταμένα δεδομένα αύξησης στους νεαρούς ενήλικες, όπως του παχέος εντέρου. Σημειώνεται ότι ειδικά στην Ευρώπη, παρατηρούνται μεγάλες αυξήσεις καρκίνου του παχέος εντέρου στον νεότερο πληθυσμό, με ετήσια αύξηση μεταξύ 2004 και 2016 7,9% στις ηλικίες 20–29 ετών. Κάποια ετερογένεια είναι αισθητή μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών με σαφείς ενδείξεις αύξησης στα άτομα κάτω των 50 ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Δανία. Επίσης, οκτώ από τις δέκα ευρωπαϊκές μελέτες ανέφεραν αύξηση της επίπτωσης του καρκίνου του μαστού σε γυναίκες κάτω των 50 ετών.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι λόγοι πίσω από τις παρατηρούμενες τάσεις είναι ασαφείς. Οι αλλαγές στον επιπολασμό των παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής σε χώρες υψηλού εισοδήματος μπορεί να συμβάλλουν στις τάσεις. Η παχυσαρκία, η οποία έχει γίνει πιο διαδεδομένη στις χώρες υψηλού εισοδήματος τις τελευταίες δεκαετίες, αποτελεί παράγοντα κινδύνου για τέσσερις από τους πέντε αυξανόμενους καρκίνους (καρκίνος παχέος εντέρου, παγκρέατος, νεφρού και μήτρας), ενώ ο ρόλος της σε πρώιμους όγκους του μαστού είναι πιο αμφιλεγόμενος. Οι παραλλαγές στα πρότυπα τεκνοποίησης και θηλασμού ή η αυξημένη χρήση από του στόματος αντισύλληψης μπορεί να συμβάλλουν στην αύξηση της συχνότητας εμφάνισης καρκίνου του μαστού και της μήτρας στις νεότερες γενιές. Τρεις καρκίνοι που συνδέονται με το κάπνισμα (πνεύμονας, λάρυγγας και ουροδόχου κύστης) παρουσιάζουν σαφή μείωση της επίπτωσης, σε συμφωνία με τη μείωση των ποσοστών καπνίσματος σε νεότερους ενήλικες τις τελευταίες δεκαετίες. Ένας άλλος καρκίνος που συνδέεται με το κάπνισμα, το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα του οισοφάγου, είχε επίσης κάποιες ενδείξεις μείωσης στις νεότερες ηλικιακές ομάδες.

Τα αυξανόμενα στοιχεία δείχνουν ότι οι νεότεροι ασθενείς με καρκίνο είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν διαγνωστική καθυστέρηση. Μια καθυστέρηση στη διάγνωση μπορεί να οδηγήσει στην εξέλιξη του καρκίνου σε λιγότερο ιάσιμο στάδιο. Ορισμένες μελέτες υποδεικνύουν ότι για ορισμένους καρκίνους οι νεότεροι ασθενείς έχουν πιο προχωρημένη νόσο κατά τη διάγνωση σε σύγκριση με τους μεγαλύτερους. Ο στόχος αυτής της ταχείας ανασκόπησης είναι να συγκεντρωθούν και να συνοψιστούν πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα σχετικά με τις τάσεις επίπτωσης δώδεκα τύπων καρκίνου σε νεότερους ενήλικες για να ενημερώσει και να υποστηρίξει την πολιτική υγείας και να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων που σχετίζονται με την ηλικία στη διάγνωση του καρκίνου.