Το παθητικό κάπνισμα κατά την παιδική ή/και την ενήλικη ζωή συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ρευματοειδούς αρθρίτιδας (ΡΑ), σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο RMD Open. Ο Yann Nguyen, M.D., M.P.H., από το Université Paris-Saclay στο Villejuif της Γαλλίας, και οι συνεργάτες του εξέτασαν τη συσχέτιση μεταξύ της έκθεσης στο παθητικό κάπνισμα και του κινδύνου εμφάνισης ΡΑ σε υγιείς γυναίκες. Για την αξιολόγηση της έκθεσης στο παθητικό κάπνισμα χρησιμοποιήθηκαν προσωπικά ερωτηματολόγια.

Οι ερευνητές εντόπισαν 698 περιστατικά ΡΑ μεταξύ 79.806 γυναικών. Συνολικά, το 13,5% και το 53,6% των γυναικών εκτέθηκαν στο παθητικό κάπνισμα κατά την παιδική και την ενήλικη ζωή, αντίστοιχα. Σε όλα τα μοντέλα, το παθητικό κάπνισμα στην παιδική ηλικία και στην ενήλικη ζωή συσχετίστηκε με τον κίνδυνο ΡΑ (λόγοι κινδύνου, 1,24 και 1,19, αντίστοιχα). Οι μη καπνιστές με έκθεση στο παθητικό κάπνισμα στην παιδική ηλικία ή/και στην ενήλικη ζωή είχαν παρόμοιο απόλυτο κίνδυνο ΡΑ με αυτόν των μη καπνιστών χωρίς έκθεση στο παθητικό κάπνισμα (47,6 και 47,2/100.000 ανθρώπους κατά έτος αντίστοιχα) – ο μεγαλύτερος κίνδυνος παρατηρήθηκε για τους μη καπνιστές που εκτέθηκαν επίσης στο παθητικό κάπνισμα (53,7/100.000 ανθρώπους κατά έτος).

«Το παθητικό κάπνισμα κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας και/ή της ενήλικης ζωής συσχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ΡΑ, ιδίως μεταξύ των γυναικών που δεν κάπνιζαν ποτέ. Η έκθεση αυτή θα πρέπει να περιορίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο για την πρόληψη της εμφάνισης της νόσου», τονίζουν οι ερευνητές. «Ακόμη και αν η μελέτη μας δεν σχεδιάστηκε για να διερευνήσει αυτό το σημείο, το μήνυμα αυτό θα μπορούσε να ισχύει ιδιαίτερα για τα άτομα που διατρέχουν κίνδυνο εμφάνισης ΡΑ, για παράδειγμα για τους συγγενείς ασθενών με ΡΑ».