Ιατρική Επιστήμη

Μη αλκοολικής αιτιολογίας λίπωση του ήπατος

Επιδημιολογικά στοιχεία / πληθυσμός υψηλού κινδύνου Από μεγάλες επιδημιολογικές μελέτες γνωρίζουμε ότι σε: παγκόσμια κλίμακα το 25% των ενηλίκων ηλικίας >20 ετών είναι παχύσαρκοι με σημαντική γεωγραφική διακύμανση (φωτο). Ο δείκτης μάζας σ...