Παθήσεις

Οστεοπόρωση

Σε ένα πενταετές ποσοστό θνησιμότητας της τάξης του 25% οδηγούν τα κατάγματα λόγω οστεοπόρωσης στη χώρα μας, ποσοστό που αυξάνεται έως και 50% σε περίπτωση επανακατάγματος. Κατά συνέπεια, είναι σημαντική η πρόληψη της οστεοπόρωσης πριν αυτή...