Θεραπείες

Νέες θεραπείες για το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα

Το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα (hepatocellular carcinoma – HCC) αποτελεί τη συχνότερη μορφή πρωτοπαθούς καρκίνου του ήπατος και σχετίζεται με υψηλό ποσοστό θνησιμότητας. Η συχνότητα των νέων κρουσμάτων της νόσου παραμένει υψηλή εξαιτίας διάφορ...